Om oss

Referanser

Kvitebjørn

Kvitebjørn

Leveransen består av nytt nødgenerator kontrollpanel med tilhørende synkroniseringspanel til Kvitebjørn plattformen.

Ose Sør

Oseberg Sør

Leveransen består av nye kontrollpaneler med synkronisering og lastfordeling for to kombinerte nød og brannvanngeratorer på Oseberg Sør.

Gullfaks 02

Gullfaks jobben (Gullfaks A, B og C)

Gullfaks-feltet ligger i blokk 34/10 i den nordlige delen av Nordsjøen. Hovedfeltet er bygd ut med tre store produksjonsplattformer med betongunderstell. EAS har her fått oppdraget med oppgradering av tavlefelt for generatorkontroll på plattformene.

EAS Visund c89beb0e9b55dc62e4fbd55bba32ed93

Visund

EAS har i samarbeid med Wood AS levert kontrollpaneler til brannpumper og nødgenerator på Visund plattformen.

EAS Snorre B c89beb0e9b55dc62e4fbd55bba32ed93

Snorre B

Snorre B er en oljeplattform i blokk 34/4 på Snorrefeltet i Nordsjøen. Plattformen ble bygget av Aker Stord og startet produksjonen i juni 2001.

EAS Njord field c89beb0e9b55dc62e4fbd55bba32ed93

Njord A oppgradering

EAS fikk våren 2018 en kontrakt med Kværner AS for leveranse av kontrollpaneler til plattform Njord A sine turbingeneratorer.

EAS Kollsnes c89beb0e9b55dc62e4fbd55bba32ed93

Kollsnes

EAS startet høsten 2018 med prosjekterings arbeider i forbindelse med leveranse til oppgradering av 2 nødgenerator kontrollplaner, 1 brannvannsgenerator kontrollpanel og 1 elektrisk brannvannpumpe kontrollpanel.

0072546 Grane Photo Øyvind Hagen Statoil edited

Grane

Høsten 2019 startet EAS i samarbeid med Wood AS arbeidet med oppgraderingen av de fire kontrollpanelene for brannpumpene på Grane plattformen.