Om oss

Referanser

Vafos 03

Vafos

Vafos Pulp i Kragerø produserer ubleket masse til papp produksjonen, og erstatter nå en oljefyrt kjele med elektrisk tørking. EAS har bygget tavler og utrustning.

Hogsnes Helsehus 03

Hogsnes Helsehus

Hogsnes Helsehus hadde oppstart april 2020 og er den største byggekontrakten Tønsberg kommune noen gang har inngått. Sykehjemmet er på 14.000 kvm og skal romme 120 sykehjemsplasser. EAS har her levert alle elektrotavler og deltatt ved installasjon av disse.

Gullfaks 02

Gullfaks jobben (Gullfaks A, B og C)

Gullfaks-feltet ligger i blokk 34/10 i den nordlige delen av Nordsjøen. Hovedfeltet er bygd ut med tre store produksjonsplattformer med betongunderstell. EAS har her fått oppdraget med oppgradering av tavlefelt for generatorkontroll på plattformene.

EAS Tine c89beb0e9b55dc62e4fbd55bba32ed93

Tine Frya, Schneider PME Energiovervåking

EAS har her levert et system for overvåking av elektrisk forbruk og nettkvalitet.

EAS Nortura c89beb0e9b55dc62e4fbd55bba32ed93

Nortura Sem, Schneider PME Energiovervåking

EAS har her også her levert et system for overvåking av elektrisk forbruk og nettkvalitet.

EAS Oslofjord Datasenter c89beb0e9b55dc62e4fbd55bba32ed93

Oslofjord Datacenter

EAS har i dette prosjektet levert hoved og fordelings tavler, oppkobling av rack og installasjon benyttet i forbindelse med utvinning av krypto valuta.

EAS Sjotroll c89beb0e9b55dc62e4fbd55bba32ed93

Krüger Kaldnes, Sjøtroll havbruk

EAS har i Sjøtroll prosjektet levert underfordeling, automasjonsskap og styringsbokser til Krüger Kaldnes.

EAS Amiblu c89beb0e9b55dc62e4fbd55bba32ed93

Amiblu, Vivaqua Belgium

Amiblu er et Joint Venture selskap bestående av Amiantit Europe med deres Flowtite teknologi og Hobas Europe.

EAS Torp Flyplass c89beb0e9b55dc62e4fbd55bba32ed93

Air BP, Tankanlegg Sandefjord lufthavn

Sandefjord lufthavn AS er Norges største private lufthavn, med et omfattende nasjonalt og internasjonalt rutenett som opereres av bl.a. Widerøe, KLM, Wizz Air, Ryanair og Norwegian, samt charteroperatører.

EAS Visund c89beb0e9b55dc62e4fbd55bba32ed93

Visund

EAS har i samarbeid med Wood AS levert kontrollpaneler til brannpumper og nødgenerator på Visund plattformen.

EAS Snorre B c89beb0e9b55dc62e4fbd55bba32ed93

Snorre B

Snorre B er en oljeplattform i blokk 34/4 på Snorrefeltet i Nordsjøen. Plattformen ble bygget av Aker Stord og startet produksjonen i juni 2001.

EAS Njord field c89beb0e9b55dc62e4fbd55bba32ed93

Njord A oppgradering

EAS fikk våren 2018 en kontrakt med Kværner AS for leveranse av kontrollpaneler til plattform Njord A sine turbingeneratorer.

EAS Kollsnes c89beb0e9b55dc62e4fbd55bba32ed93

Kollsnes

EAS startet høsten 2018 med prosjekterings arbeider i forbindelse med leveranse til oppgradering av 2 nødgenerator kontrollplaner, 1 brannvannsgenerator kontrollpanel og 1 elektrisk brannvannpumpe kontrollpanel.

EAS Utskifting tavler E18 Vestfold c89beb0e9b55dc62e4fbd55bba32ed93

Utskifting av tavler E18 Vestfold

EAS leverte våren 2016 fordelings og kontrolltavler til veistrekningen E18 Gulli-Langåker.

EAS Sifjordura tunnelen c89beb0e9b55dc62e4fbd55bba32ed93

Sifjordura tunnelen

Sifjordura tunnelen ligger i Torsken kommune i Troms og er 1517 m lang og en del av Fv 232.

EAS Bukkesteintunnelen c89beb0e9b55dc62e4fbd55bba32ed93

FV 43 – Bukkestein- og Ørnehei tunnelen

Bukkestein- og Ørnehei tunnelen ligger på Fv. 43 mellom Lyngdal og Farsund.

EAS Bjorgatunnelen c89beb0e9b55dc62e4fbd55bba32ed93

Bjørga tunnelen

Bjørga tunnelen ligger i Sørreisa kommune på Fv. 211 og gir den korteste kjøreveien mellom Sørreisa og Brøstadbotn i Dyrøy kommune.

Porsgrunnstunnelen

Porsgrunn tunnelen

Porsgrunnstunnelen er en veitunnel på fylkesvei 356 i Porsgrunn i Telemark.

Nordby 1

Drift og vedlikeholdsavtale vei og tunnel

Kontrakten omfatter drift og vedlikehold av elektriske- og automasjonstekniske anlegg i Follo, Romerike og Østfold.

Soilsteam

Soilsteam

På slutten av 1990-tallet begynte 3 bønder å eksperimentere med damp som et alternativ til kjemikalier for å rense jorden for ugress, sopp og nematoder. Den første maskinen sto ferdig i 1996.

Fortum varme

Fortum varme

EAS inngikk våren 2019 rammeavtale med Fortum Oslo Varme AS om leveranse av Kundesentraler for styring av fjernvarmeanlegg.

0072546 Grane Photo Øyvind Hagen Statoil edited

Grane

Høsten 2019 startet EAS i samarbeid med Wood AS arbeidet med oppgraderingen av de fire kontrollpanelene for brannpumpene på Grane plattformen.

Borg Havn 0136

Borg Havn

Borg Havn er et unikt samarbeidsprosjekt med flere aktører. Anlegget har flere energiløsninger med bl.a termisk energi, solceller og batterilagringssystem.