Om oss

Om EAS

EAS / Elektro & Automasjon Systemer AS ble stiftet i 1988, den gang som leverandør av kontrollpaneler for nødgeneratorer og brannpumpesystemer til olje- og gassektoren.

Shutterstock 337316813 1

Vår historie

Tar vi et historisk tilbakeblikk ble virksomheten etablert i 1988, under navnet EAS Automation AS.

I 2012 ble det startet opp et tavleverksted og våre leveranser ble i tillegg til automasjonsløsninger, også økende innenfor elektrotjenester. Det ble derfor naturlig å legge betydningen av EAS også mot dette markedet. Nytt navn ble derfor EAS/Elektro og Automasjon systemer AS, noe som bedre beskriver vårt fag- og leveringsområde.

Fra og ha vært en 100% leverandør til olje- og gassnæringen gjennom mange år, hvor vi fortsatt har betydelige leveranser, har vi nå et godt fotfeste innenfor andre leveranseområder. Det kan nevnes samferdsel, industri, samt energikontroll og nettkvalitet. Her er vi både direkte leverandører til våre kunder og underleverandører til blant annet entreprenører og maskinbyggere.

Vi leverer

Vår lange erfaring samt stab av dyktige medarbeidere, har gjort oss i stand til å levere et bredt spekter av tjenester innenfor disse leveringsområder.
Vi jobber etter mottoet «Styrken ligger i samarbeid», hvor god kommunikasjon og samarbeid er nøkkelfaktorer for å lykkes.
Leveringsdyktighet, kvalitet og fleksibilitet står alltid i fokus.

De typiske leveransene fra EAS består i utvikling og prosjektering av automasjonsløsninger, prosjektering og produksjon av elektrotavler, samt idriftsettelser og service.

Der kunden ønsker det bistår vi også med montasje og installasjon av disse leveransene.

I vår nyetablerte avdeling for serieproduksjon har vi bygget opp en produksjonslinje med stor kapasitet for produksjon av mindre kontroll og fordelingsskaper.

I en verden med ressursknapphet og behov for redusert energiforbruk, har EAS satset på teknologi innenfor ENØK. Som Schneider Electric partner tilbyr vi tjenester innenfor energirådgivning, energikontroll samt overvåking av nettkvalitet og tilstandsbasert vedlikehold.

KONTAKT OSS

33 35 41 30
eas@eas.no

KONTAKTPERSONER

Samferdsel

Tron Olav Johannessen
90 74 43 88
tron@eas.no

Energi og miljø

Steinar Trangerud
99 56 74 55
steinar@eas.no

Industri og næring

Bertil Johan Eberlein
40 04 00 84
bertil@eas.no

Olje og gass

Arnt Ove Brekke
90 18 25 09
ove@eas.no