Bransjer

Kvalitet, leveringsdyktighet og fleksibilitet står i fokus slik at vi oppnår best mulig resultat for våre kunder.

Samferdsel

Vår kompetanse som automasjonsleverandør og tavlebygger har bidratt til at vi har fått et godt fotfeste i denne bransjen. Typiske leveranser er hoved- og fordelingstavler, nødskaper, komplette SRO- og automasjonsløsninger samt driftsavtaler for SRO.

Forsiden samferdsel shutterstock 403739140

Samferdsel er samfunnets "blodårer" og et viktig bindeledd mellom mennesker, bedrifter og land. EAS er stolte av å kunne være en leverandør til denne bransjen og dermed bidra til infrastrukturen i Norge.

Mer enn 30 års erfaring som leverandør av sikkerhetskritiske løsninger til olje- og gassindustrien har gitt oss verdifull kompetanse i risikovurdering og risikobegrensende tiltak.

Dette er erfaring vi har overført til samferdselssektoren og alle andre prosjekter vi deltar i.

Å kunne ta i bruk ny teknologi på en trygg og innovativ måte, som gir en samfunnsmessig gevinst, vil være en viktig faktor i fremtidige prosjekter. EAS vil forplikte seg til å følge med i tiden og alltid se etter nye muligheter, men samtidig skal vi i et sikkerhetskritisk perspektiv ha et kritisk blikk på teknologien man tar i bruk.

Se våre referanser

Kontaktperson
Tron Olav Johannessen
90 74 43 88
tron@eas.no