Om oss

Referanser

EAS Utskifting tavler E18 Vestfold c89beb0e9b55dc62e4fbd55bba32ed93

Utskifting av tavler E18 Vestfold

EAS leverte våren 2016 fordelings og kontrolltavler til veistrekningen E18 Gulli-Langåker.

EAS Sifjordura tunnelen c89beb0e9b55dc62e4fbd55bba32ed93

Sifjordura tunnelen

Sifjordura tunnelen ligger i Torsken kommune i Troms og er 1517 m lang og en del av Fv 232.

EAS Bukkesteintunnelen c89beb0e9b55dc62e4fbd55bba32ed93

FV 43 – Bukkestein- og Ørnehei tunnelen

Bukkestein- og Ørnehei tunnelen ligger på Fv. 43 mellom Lyngdal og Farsund.

EAS Bjorgatunnelen c89beb0e9b55dc62e4fbd55bba32ed93

Bjørga tunnelen

Bjørga tunnelen ligger i Sørreisa kommune på Fv. 211 og gir den korteste kjøreveien mellom Sørreisa og Brøstadbotn i Dyrøy kommune.

Porsgrunnstunnelen

Porsgrunn tunnelen

Porsgrunnstunnelen er en veitunnel på fylkesvei 356 i Porsgrunn i Telemark.

Nordby 1

Drift og vedlikeholdsavtale vei og tunnel

Kontrakten omfatter drift og vedlikehold av elektriske- og automasjonstekniske anlegg i Follo, Romerike og Østfold.