Gullfaks jobben (Gullfaks A, B og C)

Gullfaks-feltet ligger i blokk 34/10 i den nordlige delen av Nordsjøen. Hovedfeltet er bygd ut med tre store produksjonsplattformer med betongunderstell. EAS har her fått oppdraget med oppgradering av tavlefelt for generatorkontroll på plattformene.

Gullfaks 02

Oppgraderingen av nødgenerator kontrollpanel på Gullfax A-B og C ble påbegynt i 2022 og forventes å være idriftsatt på alle plattformene i løpet av 2023/2024. Leveransen omfatter levering av nye deler montert på montasjeplater for ettermontering inn i eksisterende kabinetter.

Kunde
Equinor
Prosjekteier
Gullfaks jobben (Gullfaks A, B og C)
Sted
Nordsjøen
Leveringstidspunkt
2023/2024