Bransjer

Kvalitet, leveringsdyktighet og fleksibilitet står i fokus slik at vi oppnår best mulig resultat for våre kunder.

Olje og gass

Etter 30 års erfaring som leverandør til olje og gass næringen innehar EAS en unik spisskompetanse innenfor sikkerhetskritiske løsninger. Dette har ført til at EAS i dag er en foretrukken leverandør i levetidforlengelse og generelle oppgraderingsprosjekter.

EAS Olje Gass Hero

Leveransene er i hovedsak kontrollpaneler og brytertavler benyttet til generatorer og brannpumpesystemer.

Dette er komplekse oppgraderinger som krever nøye planlegging, da disse systemene er sikkerhetskritiske. Tidsoverskridelser eller problemer i gjennomføringsfasen vil kunne få store konsekvenser for produksjon og bemanning på installasjonene. EAS har levert og dette har vist seg å være en god erfaring vi er stolte av og tar med oss videre inn i mange nye prosjekter og satsningsområder.

Med vår høye automasjon og elektrokompetanse stopper ikke leveransene her, de gjelder også leveranser av kontrollsystemer for hovedkraft generatorer, frekvensomformersystemer, Ex installasjoner og fordelingstavler.

Vi er stolte av den reisen vår virksomhet har fått ta del i og hvordan vi i løpet av denne perioden har utviklet oss til den bedriften EAS er i dag.

Se våre referanser

Kontaktperson
Arnt Ove Brekke
90 18 25 09
ove@eas.no