Produkter og tjenester

Alle våre automasjons- og styringstavler gjennomgår kvalitetssikring gjennom alle ledd og leveres med relevant dokumentasjon og sertifisering ved behov. Vi har lang erfaring med klasseselskaper og gjennomfører nødvendige sluttkontroller og tester.

Energi og Miljø

Bærekraft i energi

Energi spiller en fundamental rolle i å møte samfunnets primære behov og for å sikre internasjonal stabilitet og velstand. Å beskytte miljøet samtidig som vi møter verdens energibehov er en utfordring som krever samarbeid mellom nasjoner, selskaper, organisasjoner, politiske partier og sivilsamfunnet.

Alle kan her bidra med noe, og EAS har siden 2018 som sertifisert partner og leverandør av PME systemet (Power Monitoring Expert) for Schneider Electric Norge AS kunnet hjelpe våre kunder i dette arbeidet.

Ved å installere denne løsningen, vil din bedrift eller eiendomsmasse kunne få et verktøy som vil kunne bidra sterkt i retningen av å få kontroll på alle dine energibærere. Det vil si at dette verktøyet vil kunne overvåke blant mye, elektrisk energi, fjernvarme forbruk, gass, vann og olje. Og om det er unormale tilstander som f.eks. lekkasje på et større vannrør eller at det er unormalt stort forbruk av energi i forhold til f.eks. utetemperatur eller aktivitet i et anlegg.

Systemet benyttes som et komplett rapporteringsverktøy som oppfyller alle krav til rapportering av forbruk. Rapportsystemet gir også brukeren mulighet til enkelt å kunne designe sine egne tilpassede rapporter.

Nettkvalitet

I tillegg vil denne løsningen kunne overvåke den elektriske nettkvaliteten. Med dette menes at man blant mere vil kunne logge spenningsnivåer med fokus på over og underspenning og støy som overharmoniske strømmer. Man vil også kunne identifisere om problemet kommer fra nettleverandør, eller om det er internt generert.

Hva er årsaken til disse problemene?

Harmonikk skyldes en ikke-lineære belastninger eller belastninger som trekker strøm med en bølgeform som ikke er den samme som forsyningsspenningen.

Slike belastninger finner vi typisk i:

Har du mistanke om forstyrrelser i din elektriske installasjon?

EAS har i dag portabelt analyseutstyr som kan midlertidig installeres i deres anlegg. Etter installasjon vil alle loggede data oversendes til EAS sin database over mobilnettet for analyse av potensielle årsaker til problemet. Ved behov, vil innsamlede data kunne sendes til Schneider Electric sin support avdeling for dypere analyse.

For mere info om dette, klikk på linken.

Ta gjerne kontakt, så gir vi ett uforpliktende tilbud på analyse av deres anlegg.