Produkter og tjenester

Alle våre automasjons- og styringstavler gjennomgår kvalitetssikring gjennom alle ledd og leveres med relevant dokumentasjon og sertifisering ved behov. Vi har lang erfaring med klasseselskaper og gjennomfører nødvendige sluttkontroller og tester.

Elektro

Vår nøye sammensatte kompetanse innenfor design og leveranse av kostnadseffektive, robuste og funksjonelle tavle systemer gjør oss til en god samarbeidspartner.

Shutterstock 1119462344

EAS har fra 2012 hatt ett sterk satsing på vårt verksted der vi produserer de fleste typer elektro og automasjons tavler. Gjennom en solid vekst i løpet av de de siste årene, har vi utviklet oss til å bli en markant leverandør av disse produktene

Et tett samarbeid med kunde er for oss en selvfølge!

Som leverandør er vi opptatt av å være en god samarbeidspartner i alle prosjektfaser. For oss handler dette om å utvikle og levere løsningene som til enhver tid er tilpasset kundens behov.

Våre ingeniører og saksbehandlere har lang erfaring med prosjekter mot alle bransjer og innehar en høy kompetanse som bidrar til leveranser med høy kvalitet. EAS kan også tilby support ved idriftsettelse ute på anlegg stedet der dette måtte være ønskelig.

Under planlegging og gjennomførelse av våre leveranser, bistår vi ofte med leveranse av beregninger og komplette tegningsunderlag. Febdok beregninger er ofte ett naturlig bidra fra EAS i mange prosjekter.

Etter at prosjektet er nøye planlagt, overtar våre erfarne tavle og elektromontører. Produksjons arbeidet utføres med stort fokus på effektivitet, kvalitet og lønnsomhet, og vi benytter kun anerkjente varemerker i våre leveranser. Det å bidra på anleggsstedet ved installasjon eller ombygging, er også ofte en naturlig del av våre leveranser

Vi bidrar gjerne med leveranser av kundetilpassede automasjon systemer. Her kan vi levere ulike PLS’er og SCADA-systemer, der vi har bred programmerings erfaring.

Les mere om dette under Automasjon og systemintegrasjon

En god stab av vårt tekniske personell er også godkjent for arbeid innenfor leveranseområdet offshore.

EAS har også Nemko sertifisert termografør

Man kan med termografering av anlegget kunne finne feil som overbelastning og dårlig kontakt mm. Dette kan igjen forårsake varmgang/branntilløp og dermed driftsstans, eller i verste fall tap av liv og eiendom. Gode kontrollrutiner vil også i mange tilfeller kunne redusere forsikringskostnader.

Serieproduksjon

EAS har eget område avsatt til serieproduksjon der vi i dag produserer markskap for kystverket og lokale styreskaper for Fortum varme, benyttet i fjernvarme distribusjonen. Skulle dere ha behov for tjenester som faller inn under denne typen leveranser, er det bare å ta kontakt.