Rammeavtale med Nedre Romerike Vann- og Avløpsselskap IKS

Det er inngått en rammekontrakt for levering av elektrotavler til NRVA. Kontrakten har en varighet frem til januar 2025, med opsjon på 2 år. Rammekontrakten omfatter innkjøp og montering av elektro og automasjonstavler.

Nra anlegg

NRVA IKS har som formål å produsere og levere drikkevann fram til nærmere definerte leveringspunkter i eierkommunene Lørenskog, Rælingen, Lillestrøm, Nittedal og Gjerdrum. Selskapets ansvar omfatter alle anlegg som er nødvendige for å levere vann en gros, herunder også nødvannsanlegg.
EAS deltar i installasjon av nytt anlegg.

Kunde
NRVA
Prosjekteier
Rammeavtale med Nedre Romerike Vann- og Avløpsselskap IKS
Sted
Nedre Romerike
Leveringstidspunkt
2027