Oseberg Sør

Leveransen består av nye kontrollpaneler med synkronisering og lastfordeling for to kombinerte nød og brannvanngeratorer på Oseberg Sør.

Ose Sør

Dette er et komplekst anlegg der brannpumper skifter fra å være sjøvannspumper, til å bli benyttet som brannvanns forsyning ved en eventuell hendelse. Leveransen inkluderer deltagelse ved installasjon og oppstart.

Kunde
Wood
Prosjekteier
Oseberg Sør
Sted
Oseberg Sør plattformen
Leveringstidspunkt
Høst 2023