Nytt vannrenseanlegg på Kattås i Bærum

EAS er leverandør av elektrotavler til Asker og Bærum Vannverk IKS vannrenseanlegg på Kattås i Vestmarka.

Kattåsen reneseanlegg

For å tilfredsstille kravene til drikkevannskvaliteten fremover skal Asker og Bærum Vannverk bygge et nytt anlegg for behandling av råvann på Kattås i Vestmarka i Bærum. Det eksisterende anlegget der henter i dag råvannet sitt fra Holsfjorden. Ettersom fargetallet i Holsfjorden er økende og tidvis overskrider drikkevannsforskriftens anbefaling, må det bygges et nytt renseanlegg. Det nye anlegget skal kunne forsyne store deler av Asker og Bærum med drikkevann i en estimert normalsituasjon i 2050.

EAS er i dette prosjektet underleverandør til NLI Engineering i Tønsberg der vi skal levere kraft og kontrolltavler. Prosjektet starter i august 2023 og varer frem til høsten 2024.

Kunde
NLI Engineering
Prosjekteier
Nytt vannrenseanlegg på Kattås i Bærum
Sted
Kattås i Bærum
Leveringstidspunkt
2024