Kvitebjørn

Leveransen består av nytt nødgenerator kontrollpanel med tilhørende synkroniseringspanel til Kvitebjørn plattformen.

Kvitebjørn

I tillegg til leveranse av nødgenerator skal EAS delta med installasjon og igangkjøring.

Kunde
Equinor
Prosjekteier
Kvitebjørn
Sted
Kvitebjørn plattformen
Leveringstidspunkt
Høst 2023