Krüger Kaldnes, Sjøtroll havbruk

EAS har i Sjøtroll prosjektet levert underfordeling, automasjonsskap og styringsbokser til Krüger Kaldnes.

EAS Sjotroll c89beb0e9b55dc62e4fbd55bba32ed93

Krüger Kaldnes AS er et internasjonalt orientert, norsk selskap som leverer totale løsninger benyttet i fiskeoppdrett næringen for avløpsrensing, vannbehandling, slambehandling og ved rehabilitering.

Kunde
Krüger Kaldnes
Prosjekteier
Krüger Kaldnes, Sjøtroll havbruk
Leveringstidspunkt
2019