Drift og vedlikeholdsavtale vei og tunnel

Kontrakten omfatter drift og vedlikehold av elektriske- og automasjonstekniske anlegg i Follo, Romerike og Østfold.

Nordby 1

EAS har her som underleverandør til SET Elektro AS ansvar for automasjonssystemene på disse vei og tunell strekningene. Kontrakten, med oppstart i 2020, er et pågående prosjekt. Typiske tjenester er feilretting, programendringer og konfigurering av komponenter som skal skiftes ut.

Kunde
SET Elektro AS
Prosjekteier
Drift og vedlikeholdsavtale vei og tunnel
Leveringstidspunkt
2020: Pågåede