Drift og vedlikeholdsavtale vei og tunnel

Kontrakten omfatter drift og vedlikehold av elektriske- og automasjonstekniske anlegg Follo, Romerike og Østfold.

Nordby 1

EAS har her som underleverandør til SET Elektro AS ansvar for automasjonssystemene på disse vei og tunell strekningene. Typiske tjenester er feilretting, programendringer og konfigurering av komponenter som skal skiftes ut.

Kunde
SET Elektro AS
Prosjekteier
Drift og vedlikeholdsavtale vei og tunnel
Leveringstidspunkt
2020: Pågåede