FV 43 – Bukkestein- og Ørnehei tunnelen

Bukkestein- og Ørnehei tunnelen ligger på Fv. 43 mellom Lyngdal og Farsund.

EAS Bukkesteintunnelen c89beb0e9b55dc62e4fbd55bba32ed93

Tunnelene er henholdsvis 935m og 842m lange, og ligger med ca. 1,2 km avstand seg imellom.

EAS var i dette prosjektet underleverandør til ABOT AS og hadde ansvaret for SRO (Styring, Regulering og Overvåkning) samt leveranse av nødtavler, nødskaper og nødstyrepaneler. I tillegg hadde EAS oppgraderingsansvar av eksisterende hovedtavle.

Kunde
Abot AS
Prosjekteier
FV 43 – Bukkestein- og Ørnehei tunnelen
Leveringstidspunkt
2019