Vår virksomhet har blitt Miljøfyrtårn-sertifisert

Arbeidet fram mot sertifisering tok kun 3 måneder.

I denne perioden gikk bedriften og en konsulent gjennom viktige miljøtema som HMS, innkjøp, avfall, energi, transport osv. Ved sertifiseringen hadde vi igjen avvik. Vi er stolte over å kunne bidra til en renere verden og dessuten komme i posisjon ved privat og offentlige anbud.

Vår klima- og miljørapport er tilgjengelig på forespørsel.