EAS vinner ny jobb i samferdselssektoren

EAS har signert kontrakt med Scanmatic Alectro AS for leveranse av tavler til Porsgrunn tunnelen i Telemark fylke fylket.

Leveransen består av komplett hovedtavler, nødtavler, nødskaper og nødstyrepaneler.

I løpet 2016- 2019 har EAS totalt vunnet totalt 6 kontrakter på tunnel prosjekter, noe som viser at EAS er konkurransedyktige i dette sterkt konkurransepregede markedet.