EAS leverandør av Schneider PME systemer

EAS er nå leverandør av Schneider PME systemer for overvåking av energiforbruk og elektrisk nettkvalitet.

EAS kan nå i samarbeid ned Schneider Electric tilby overvåkingssystemer av elektrisk forbruk og nettkvalitet i industri og næringsbygg.

Systemet kan benyttes for avlesning av energiforbruk helt ned på den enkelte forbruker. Resultater kan benyttes for å måle energikostnader på en produsert vare. Systemet vil da kunne måle dette for både hele prosesser og delprosesser i en produksjonslinje.

Systemet har oversiktlige dachboard som kan tilpasses den enkelte kunde i forhold til hva denne måtte ønske. Det vil kunne genereres rapporter og trender som viser hendelser og utvikling over tid for f.eks. overharmoniske strømmer, reaktiv effekt, kW forbruk og mye mer. Når man logger seg inn på systemet vil man øyeblikkelig få oversikt over faktisk forbruk og systemstatus som stående feil og tidligere feil. Feilmeldinger er også retningsbestemt slik at man kan se om feilen kom oppstrøms eller nedstrøms.

For ytterligere informasjon er det bare å ta kontakt med oss så tar vi gjerne en gjennomgang med deg om hva vi kan tilby.