EAS har inngått avtale om utskifting av hovedbrytere på Rikshospitalet

EAS har i sterk konkurranse vunnet anbudskonkurransen for utskifting av hovedbrytere i hoved og under fordelinger på Rikshospitalet.

Arbeidene vil bli påbegynt like over sommeren og skal være ferdig utført i løpet av 2019. Arbeidene krever nøye planlegging for å unngå lang utkobling tid i berørte områder.

Blant annet ett oppsett av en typisk applikasjon som skal skiftes ut. Dett skal benyttes for trening og for å demonstrere at hver utskifting kan gjennomføres på den avsatte tiden.